Dillere destan olan Yemen Türküsü’nün acıklı hikâyesi


“Burası Muş’tur yolu yokuştur. Giden gelmiyor acep ne iştir” bu sözler hepinize çok tanıdık olmalı. İşte dillere destan olan Yemen Türküsü’nün hikâyesi…

Türkülerin hikâyelerini bilmek türküyü anlamanıza yardımcı olur. Hikâyesini bildiğiniz için duyguya hâkim bir şekilde türküyü dinlersiniz.

Yemen TÜrkÜsÜ

Belki bu zamana kadar Yemen türküsünün hikâyesini nereden geliyor diye hiç düşünmedik bile etrafta çaldı dinledik ya da hikâyesiyle karşı karşıya kalmadık.

Yemen türküsünün hikayesini daha önce duymadıysanız ,içeriğimizlebirlikte anlamlı olan türküye daha büyük anlam katacak hikayesini öğrenelim…

Yemen Türküsü Yemen’de çatışmada ölen Osmanlı askerleri için yakılmış bir ağıttır.

Osmanlı Yemen topraklarını ülkesine kattıktan sonra buradaki hükümdarlığını sürdürmek için çok şehit verdi. Beş cephe de birden çarpışan Osmanlı kuvvetleri Anadolu’dan asker sevki yaptı.

Çarpışmalar o kadar şiddetli oldu ki aileler Yemen’e cepheye giden evlatlarının artık geri dönmeyeceğini biliyorlardı. Birçok aile cepheye gönderdikleri çocuklarından bir daha haber alamadı.

👍🏻Bu da ilginizi çekebilir ⭐️ 

video

Hatta bazı askerler yıllar sonra savaş bitse de bu topraklardan geriye dönememişler sağ kalabilenler orada yaşamlarını devam ettirmişlerdir.

Bu acıyla halkın dilinden düşmeyen Yemen Türküsü etki ve izlerini günümüze kadar taşımıştır.

Yemen Türküsüyle ilgili Muş, Huş, Hiş mi tartışmaları vardır. Türküyü hem Muş ili hem de Elazığ ili sahiplenmektedir.

Türkü de geçen “Burası Muş’tur yolu yokuştur” diyenler ve türkünün yazarı Düriye Keskin ‘in Muş da yaşadığını için türkünün Muş’a ait olduğudur. Bir diğer söylevde “Burası Huş ‘tur yolu yokuştur “ şeklindedir.

Birçok farklı şekilde değiştirilerek söylenmiştir. Âmâ yapılan araştırmalar sonucu Muş söylevinin doğru olduğu ileri sürülmüştür.

Dillerden düşmeyen unutulması mümkün olmayan bizim kültürümüzün en güzel getirilerinden olan türküler.


Share via
Maile Gönder