Geçmeyen baş ağrıları için bu yöntemi denemiş miydiniz?

Geçmeyen baş ağrıları için bu yöntemi denemiş miydiniz? 2

Ağrı tedavisinde botoks uygulaması

Ağrılı kas sendromlarının tanı ve tedavisi oldukça zor bir süreç olabilir. Genel olarak, bu gibi durumlarda terapötik egzersiz, analjezik kullanımı gibi yöntemler kullanılabilir. Ne yazık ki, tüm ağrılar bu tedavilere cevap vermeyebilir, hatta direnç gösterebilir. Ağrı, Beyin, Sinir Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, ağrılı kas sendromlarının tedavisinde botoksun sağladığı tedavi desteğini sizler için anlattı.

İskelet kasıyla ilişkili ağrıların tedavisinde biyolojik bir nöromüsküler bloke edici ajan olan botulinum toksin, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Botoks, istemsiz kas kasılmasıyla ilişkili durumların tedavisinde gün geçtikçe daha fazla kullanılmaktadır. Botoksla ağrı tedavisi, kişinin ihtiyacına göre özel olarak planlanmalı ve alanında uzman doktorlar tarafından klinik ortamında uygulanmalıdır.

BOTOKS VE AĞRILI NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR

Botoks, istemsiz kas kasılmalarında etkili ve güvenli bir tedavi tekniği olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında tenisçi dirseği, kronik anal fissür, mastektomiye atfedilen ağrı ve hemoroitektomi, baş ağrıları (migren dahil), piriformis sendromu, yüz ağrısı, miyofasiyal ağrı, temporomandibular eklem sendromu (TMJ), bel ağrısı, kronik prostatik ağrı bulunmaktadır.

Bu tedavilerde; dozlama, konsantrasyon, enjeksiyon teknikleri, eş zamanlı tedavi yöntemlerinin kullanımı, değişken tanılar ve nörolojik fonksiyon bozukluğunun kronikliği de dikkate alınır.

BOTOKS VE MİYOFASİYAL AĞRI

Miyofasiyal ağrı sendromlu hastalar için birçok tedavi mevcuttur. Bu hastalığın tedavi formlarındaki varyasyonun büyük kısmı, çoğunlukla kültür, eğitim ve sıklıkla tanı konmamış bir ağrı, işlev bozukluğu ve otonomik disregülasyon sendromunun tanınmasından kaynaklanmaktadır.

Tetik noktalarla ilişkili miyofasiyal ağrı sendromunun sebebi tam olarak bilinmektedir. Karakteristik olarak akut bir kas aşırı yüklenme olayından veya kronik ve / veya tekrarlayan kas aşırı yüklenmesinden kaynaklanabilmektedir. Ağrıya neden olan aktif miyofasiyal tetik noktaları (MTrP’ler) belirgin lokalize hassasiyet gösterir, genellikle uzak bölgelere ağrı gönderir ve motor işlevini bozar. Ek olarak, MTrP’ler otonomik değişiklikler üretebilir.

Gerginlik baş ağrıları, servikojenik baş ağrıları, diş sıkma kaynaklı şiddetli baş ağrıları ve migren de dahil olmak üzere çeşitli klinik durumlarla ilişkili ağrılar azaltılabilir. Kronik miyofasyal ağrı sendromları dahil olmak üzere kronik ağrıların tedavisinde de botoks kullanılır.

BOTOKS VE PİRİFORMİS KAS SENDROMU (PMS)

PMS, görünüşte tuhaf belirtilerle ortaya çıkan tartışmalı bir miyofasiyal ağrı durumudur. Hastalar tipik olarak kadındır, kalçalara veya pelvise yakın bir travma öyküsü vardır ve kalçaya, uyluğa ve hatta ayağa yayılan derin ağrıdan şikayet edilir. Bu karakteristik belirti ve bulgular, sinir pelvis içinden geçerken, sözleşmeli bir piriformis kası ile siyatik sinir sıkışmasından olabilir.

BOTOKS NASIL UYGULANIR?

Botoks ile tedavi, her hastaya özel olarak kişiselleştirilmelidir. Ekipman ihtiyaçları, hastanın ihtiyaçlarına, doktorun eğitimine ve enjeksiyonun anatomik hedefine göre belirlenmelidir. Örneğin, psoas major kas bölmesi gibi belin derin bölümlerine yapılan enjeksiyonlar, özel görüntüleme tekniklerinin kullanılmasını gerektirebilir.

Hastayı istenen kasın gevşetebileceği bir konuma yerleştirdikten sonra, tetik noktalar belirlenmelidir. Küçük kalibreli iğneler kullanan intramüsküler enjeksiyonlar için steril klinik ortamları kullanılmalıdır. Operasyonlar ortalama 20 dakika içinde tamamlanır. Anestezi kullanılması genellikle gerekmez. Lokal sakinleştiriciler kullanılabilir.

Enjeksiyondan 24-48 saat sonra herhangi bir rahatsızlık veya ağrı meydana gelirse, kas gevşetici ilaçlar verilebilir. Daha güçlü analjezikler genellikle gerekli değildir.

Kaynak:https://www.mynet.com/agri-tedavisinde-botoks-uygulamasi-110105114999

'Kalp krizi mi geçiriyorum?' Siz de böyle düşünüyorsanız dikkat! 2

‘Kalp krizi mi geçiriyorum?’ Siz de böyle düşünüyorsanız dikkat!

Çocuğunu araba kazasından kurtarmış bir anne, her ailenin bilmesi gereken 3 şeyi paylaşıyor 7

Çocuğunu araba kazasından kurtarmış bir anne, her ailenin bilmesi gereken 3 şeyi paylaşıyor