Gelecekte Alzheimer olup olmayacağını hemen test et!

Gelecekte Alzheimer olup olmayacağını hemen test et! 5

Gelecekte Alzheimer olup olmayacağını bilmenin bir yolu var mıdır? ALZHEIMER OLUP OLMAYACAĞINIZI 3 DK’DA ÖĞRENİN ! SİZ DE TEST EDİN !

Dünya üzerinde özellikle ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde Alzheimer hastalığını önceden tanımanın yolları üzerinde birçok çalışma yapılıyor.

Birkaç yöntem üzerinde duruluyor.

Bunlardan birisi görüntüleme yöntemleri, diğeri beyin omurilik sıvısında bakılan bazı biyomarkerlar ve bir diğeri de kan tetkikleri.

Beyin içerisinde bazı boşlukları doldurduğu gibi, beynin ve omuriliğin de etrafını sararak su dolu bir yastık görevi yapar. Mevcut şekilde bu sıvının dolaşım şeması görülmektedir

Alzheimer hastalığı sırasında beyinde bazı değişiklikler olur. Hücreler içerisinde amiloid plakları, hücre dışında da tau denilen bir protein birikir

Bu sırada beyin omurilik sıvısına yansıyan ise Amiloidin bir parçasının azalması, taunun ise artmasıdır. Bunların dışında Apo E, TDP-43, FUS, GFAP miktarları da değişir

Henüz hasta olmayan bireylerde gelecekte hasta olacaklarını bilebilecekleri tanı yöntemleri deneme aşamasında nöropsikolojik test yapılmaktadır.

Bu hastalık belirti vermeden taa 20 yıl önce

Diyelim ki siz bunu öğrenmek istiyorsunuz. Lomber ponksiyon (belden beyin omurilik sıvısı almak) yaptırdınız ve alınan sıvıda bu biyomarkerlara baktırdınız.

Yapılan çalışmalar göstermiş ki başka nörodejeneratif hastalıklarda hatta bazen klinik olarak normal olan bireylerde de bu testler pozitif çıkabilir. E sizin de sonucunuz pozitif çıktı. İleride Alzheimer hastası olma olasılığınız yüksek. Ama OLMAMA olasılığınız da var. Hatta hatta başka bir nörodejeneratif hastalık da olabilirsiniz ileride. Ya da belki ömrünüz vefa etmez hiçbirisini görmezsiniz. Farz edelim ki yüksek olan olasılık gerçekleşti, yani Alzheimer hastası olacaksınız.

TRAMVAY PROBLEMİ - Siz olsanız ne yapardınız? 2

TRAMVAY PROBLEMİ – Siz olsanız ne yapardınız?

Başarılı Olmak Mı Yoksa Mutluluk Mu? 2

Başarılı Olmak Mı Yoksa Mutluluk Mu?