İnsanlara istediğinizi yaptırmanın 4 yolu!


İnsanlara her istediğinizi yaptırmak bazen zor olabilir.

Bu videodan sonra 4 tane bilimsel olarak kanıtlanmış yollarla İnsanları etkileyerek istediğinizi fark ettirmeden yaptırabileceksiniz .

İlk önce büyük istekler isteyip daha sonra küçük isteğinizi belirtmek gibi…


Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz:

close

Send this to a friend

ate = jQuery(element).attr("data-essb-template") || ""; var instance_button = jQuery(element).attr("data-essb-button-style") || ""; var instance_counters = jQuery(element).hasClass("essb_counters") ? true : false; var instance_nostats = jQuery(element).hasClass("essb_nostats") ? true : false; if (instance_nostats) { return; } var instance_mobile = false; if( (/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i).test(navigator.userAgent) ) { instance_mobile = true; } if (typeof(essb_settings) != "undefined") { jQuery.post(essb_settings.ajax_url, { 'action': 'essb_stat_log', 'post_id': oPostID, 'service': oService, 'template': instance_template, 'mobile': instance_mobile, 'position': instance_postion, 'button': instance_button, 'counter': instance_counters, 'nonce': essb_settings.essb3_nonce }, function (data) { if (data) { }},'json'); } };var essb_mailform_opened = false; function essb_open_mailform(unique_id) { jQuery.fn.extend({ center: function () { return this.each(function() { var top = (jQuery(window).height() - jQuery(this).outerHeight()) / 2; var left = (jQuery(window).width() - jQuery(this).outerWidth()) / 2; jQuery(this).css({position:'fixed', margin:0, top: (top > 0 ? top : 0)+'px', left: (left > 0 ? left : 0)+'px'}); }); } }); if (essb_mailform_opened) { essb_close_mailform(unique_id); return; } var sender_element = jQuery(".essb_"+unique_id); if (!sender_element.length) return; var sender_post_id = jQuery(sender_element).attr("data-essb-postid") || ""; jQuery("#essb_mail_instance").val(unique_id); jQuery("#essb_mail_post").val(sender_post_id); var win_width = jQuery( window ).width(); var win_height = jQuery(window).height(); var doc_height = jQuery('document').height(); var base_width = 300; if (win_width < base_width) { base_width = win_width - 30; } var height_correction = 20; var element_class = ".essb_mailform"; var element_class_shadow = ".essb_mailform_shadow"; jQuery(element_class).css( { width: base_width+'px'}); var popup_height = jQuery(element_class).outerHeight(); if (popup_height > (win_height - 30)) { jQuery(element_class).css( { height: (win_height - height_correction)+'px'}); } jQuery("#essb_mailform_from").val(""); jQuery("#essb_mailform_to").val(""); if (jQuery("#essb_mailform_c").length) jQuery("#essb_mailform_c").val(""); jQuery(element_class_shadow).css( { height: (win_height)+'px'}); jQuery(element_class).center(); jQuery(element_class).slideDown(200); jQuery(element_class_shadow).fadeIn(200); essb_mailform_opened = true; essb.tracking_only("", "mail", unique_id); }; function essb_close_mailform() { var element_class = ".essb_mailform"; var element_class_shadow = ".essb_mailform_shadow"; jQuery(element_class).fadeOut(200); jQuery(element_class_shadow).fadeOut(200); essb_mailform_opened = false; }; function essb_mailform_send() { var sender_email = jQuery("#essb_mailform_from").val(); var recepient_email = jQuery("#essb_mailform_to").val(); var captcha_validate = jQuery("#essb_mailform_c").length ? true : false; var captcha = captcha_validate ? jQuery("#essb_mailform_c").val() : ""; var custom_message = jQuery("#essb_mailform_custom").length ? jQuery("#essb_mailform_custom").val() : ""; if (sender_email == "" || recepient_email == "" || (captcha == "" && captcha_validate)) { alert("Please fill all fields in form"); return; } var mail_salt = jQuery("#essb_mail_salt").val(); var instance_post_id = jQuery("#essb_mail_post").val(); console.log("mail salt = " + mail_salt); if (typeof(essb_settings) != "undefined") { jQuery.post(essb_settings.ajax_url, { "action": "essb_mail_action", "post_id": instance_post_id, "from": sender_email, "to": recepient_email, "c": captcha, "cu": custom_message, "salt": mail_salt, "nonce": essb_settings.essb3_nonce }, function (data) { if (data) { console.log(data); alert(data["message"]); if (data["code"] == "1") essb_close_mailform(); }},'json'); } };